Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 1,440

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 19 FEB 1880,
Volgens het bevolkingsregister woonde inderdaad op Weesperplein 7 een Trijntje Bont die op
3.10.1855 in Westzaan zou zijn geboren, Ned. Hervormd,en dienstbode. Zij is niet speciaal voor de
bevalling naar Amsterdam gekomen want zij stond daar ook reeds in juli 1876 ingeschreven op het
adres Sarphatistraat 99 [437/186], verhuisd in april 1877 naar Kerkstraat93 [219/58] om dan in
oktober 1878 zich op Weesperplein 7 te vestigen [545/100]. Vandaar wordt zij op 3.1.1880
uitgeschreven naar Zaandam. (Bron Gem.Archief Amsterdam),
In het huis op het Hellingpad 3e Wijk Nr.257 is overleden op 17 februariom 21.00 uur Johan Hendrik
Bont oud 1 jaar geboren te Amsterdam en wonende alhier, zoon van Trijntje Bont, zonder beroep
wonende te Zaandam. Aangevers: Jan Vonk, aanspreker, 59 jaar en Klaas Groot, aanspreker, 34 jaar
beide geen bloedverwant.,
22 JAN 1879,
death registration,
boek 1 folio 121 G.A.A.,
birth registration, 
Bont, Johan Hendrik (I388)
 
52 2 AUG 1866,
death registration,
Akte van overlijden nr.96: Heden den tweeden Augustus achttienhonderd zes en zestig,zijn voor ons
ondergetekende,Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wormerveer,verscheen Klaas Bos
van beroep schilder,oud zes en vijftig jaren,wonende binnen deze gemeente ,goede bekende van de
na te noemen overledene, en Jan Groot Corneliszoon van beroep werkman oud drieendertig
jaren,wonende mede alhier ,goede bekende van de overledene,welke ons hebben verklaard,dat op den
dagvan heden des middags ten twaalf ure,in het huis staande aan het Hennepad .In den ouderdom van
vier en zestig jaren is overleden Anna Maria Moesterd van beroep -----------.Geboren te Zaandijk
en wonende te Wormerveer. Echtgenoot van Jan Bont,van beroep papiermaker wonende te Wormerveer.
Dochter van Gerrit Moesterd en van Trijntje Swart,beiden overleden. En hebben wij hiervan
opgemaakt deze akte,welke na voorlezing door ons en de aangevers is ondertekend. Klaas Bos
De Ambtenaar voornoemd. Jan Groot,
Date of Import: 23 mei 2000Bontfileverzamel.FTW,
birth registration,
Anna Maria Moesterd en Maria Moesterd worden door elkaar genoemd. Ditis wel dezelfde persoon., 
Moesterd, Anna Maria (I1377)
 
53 2 DEC 1828,
death registration,
Op verklaring van Adriaan Bakker, buurman van de overledene, 57 jaar, papiermakersknegt en Pieter
Zwart, 43 jaar, papiermakersknegt, buurman.,
Folio 20 om 15.00 uur Burg.stand Wormerveer G.A.Z.,
31 OCT 1828,
birth registration,
Folio 15. Burg.stand Wormerveer G.A.Z., 
Bont, Neeltje (I477)
 
54 2 JUN 1925,
death registration,
birth registration,
14 JUL 1840, 
Joling, Aaltje (I1076)
 
55 2 maart 1767 Jan Jacobse Bont aangev: gedaan van sijn kint Maartje Janste Crommeniedijk
Prodeo (bron Impost begraven Krommenie fiche 54 b G.A.Z.), 
Bont, Maartje Jans (I439)
 
56 2 MAR 1835,
death registration,
Den tweeden dag der maand Maart van 't jaar Achttienhonderd vijf en dertig ten drie ure, na den
middag. Acte van Overlijden van Trijntje Bont overleden den eersten dezer maand ten negen ure,
des morgens oud vijf jaren, wonende en overleden binnen deze gemeente van beroep ---- geboren te
Wormerveer. Dochter van Jan Bont en Anna Moesterd. Op de verklaring van Jacob Buijs, buurman van
de overledene, oud zes en vijftig jaren, wonende binnen deze gemeente van beroep werkman en van
Dirk Nek wonende mede alhier van beroep werkman oud zeven en veertig jaren, buurman van de
overledene. Na mijne voorlezing geteekend door gemelde getuigen bevestigd, ingevolge de Wet door
mij ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van denBurgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer.
Jacob Buijs C.Prins Dirk Nek,
Bs.Wormerveer G.A.Z.,
29 APR 1829,
birth registration,
Burg.stand Wormerveer G.A.Z., 
Bont, Trijntje (I544)
 
57 2 SEP 1858,
birth registration, 
Span, Matheus Adriaan (I1770)
 
58 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dros, J.H.C. (I727)
 
59 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dros, M. (I728)
 
60 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bont, J.H. (I339)
 
61 20 APR 2002,
Persoonskaart CBG ens,
Geboortegegevensµ,
Persoonskaart CBG .,
20 APR 2002,
Overlijdensgegev¶, 
Dros, Gerrit Dirk Albert (I726)
 
62 20 FEB 1854,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, Geertje (I888)
 
63 20 FEB 1855,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, Eefje (I885)
 
64 20 JAN 1869,
death registration,
birth registration,
22 DEC 1868, 
Bont, Klaas (I411)
 
65 20 MAR 1878,
death registration, 
Bont, Pieter (I499)
 
66 20-2-1886 verhuisd naar Zevenbergen, van der Put, Joanna (I2748)
 
67 21 JUN 1827,
death registration,
De overlijdensakte op verklaring van: Lauwres Kerkbuurt, buurman van de overledene, oud 57 jaren
van beroep metzelaar en van Jan Bleij van beroep schippersknegt oud 30 jaren ,buurman.,
Burg.stand Wormerveer G.A.Z.,
10 AUG 1826,
birth registration,
Burg.stand Wormerveer G.A.Z., 
Bont, Neeltje (I476)
 
68 21 MAR 1838,
death registration,
Aangevers: Jan Vrolijk,43 jaren, bode en Jan Bockman, stalknegt,31 jaar oud , beide geen
bloedverwanten van de overledene.,
Burgerlijken stand Koog aan de Zaan, 
Groot, Barend (I881)
 
69 21 OCT 1892,
birth registration,
Het echtpaar is kinderloos gebleven., 
Bont, Geertje (I266)
 
70 21 SEP 1818,
birth registration,
Op 25 januari 1858 na het overlijden van haar man Johannes (Jan) Bont verhuist zij naar
Zaandijk.Bij overlijdensakte d.d 28 januari 1921 van Grietje staat Johanna de Wit in vernoemd
i.p.v Jannetje., 
de Wit, Jannetje (I2005)
 
71 22 APR 2002,
Persoonskaart CBG,
Gegevens, 
H.roedema (I914)
 
72 22 MAY 1865,
birth registration, 
Span, Klaas (I1769)
 
73 23 APR 1769,
Beilen (Drente),
http://home.planet.nl/~eltingh E-mail: cje@planet.nl, 
Gezin F449
 
74 23 FEB 1846,
birth registration,
Geboren,
Bs.Assendelft G.A.Z., 
van der Laan, Trijntje (I1306)
 
75 23 JAN 2001,
http://home.kabelfoon.nl/~henhbont/Bont.htm,
Gegevens, 
Mulder, Prina (I1393)
 
76 23 JAN 2001,
Sjaan,
Roepnaam, 
de Goey, Stephana (I867)
 
77 23 JUN 1890,
birth registration,
stillborn, 
Groot (I879)
 
78 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bak, G. (I32)
 
79 24 FEB 1881,
birth registration,
Heeft op 18 april 1893 Krommenieerpad 83 te Wormerveer gewoond ,daarna per 23 maart 1962
Krommenieërpad 60 en Wateringkade 1 per 14 maart 1966 vervolgens op 5 juni 1968 op de Kerkstraat
191 en het laatste adres was per 24 mei 1971 Oversluispad 15 allen te Wormerveer., 
Hildering, Cornelis (I979)
 
80 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Grin, N. (I875)
 
81 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ras, D. (I1642)
 
82 26 APR 2001,
Pers.gesprek Mien Bont-Dooge .,
Geboortegegevens“, 
Kok, Paul (I1207)
 
83 26 JUN 1890,
Bevolkingregister 1862-1891 Westzaan G.A.Z,
Geboorteaktenr., 
van Hoorn, Jan (I1019)
 
84 26 MAY 1893,
Bevolkingsreg.Westzaan 1891-1919 A-90-1,
Geboorteaktenr., 
Hartman, Gerritje (I934)
 
85 28 FEB 1913,
Aangevers van het overlijden: Engelbertus Hijnen, koopman,49 jaar oud enTitus Johannes Wilhelmus
van Santen, gemeentesecretaris, 45 jaar beide wonende te Krommenie.,
death registration,
Overleden, 
Noom, Willem (I1464)
 
86 28 MAR 1860,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, Teunis (I905)
 
87 29 APR 1890,
Landbouwer,
birth registration,
15 APR 1844,
http://home.planet.nl/~eltingh/ e.mail (cje@planet.nl),
Beroep, 
Elting, Albert (I755)
 
88 29 AUG 1819,
birth registration,
death registration,
2 JAN 1872,
No.1 Heden den tweeden Januarij achttienhonderd eenenzeventig, zijn voor ons ondergetekende,
Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Westzaan verschenen Teunis van Exter van beroep
broodbakker oud veertig jaren, wonende te Westzaan, geen bloedverwant van de overledene, welke
ons hebben verklaard, dat op den tweeden Januarij dezes jaars des middags ten twaalf ure in het
huis staande te Westzaan in het Zuideinde in den ouderdom van eeenvijftig jaren is overleden
Hendrik Bont van beroep arbeider geboren te Westzaan en wonende aldaar, echtgenoot van Trijntje
Onrust zonder beroep, wonende te Westzaan, Zoon van Klaas Bont en Antje Vloon, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers is
onderteekend. T van Exter De Ambtenaar voornoemd. A de Boer Cz,
Burgerlijke Stand Westzaan G.A.Z, 
Bont, Hendrik (I322)
 
89 29 MAR 1877,
Bevolkingregister 1862-1891 Westzaan G.A.Z r.,
Geboorteaktenr.,
Bevolkingregister 1862-1891 Westzaan G.A.Z,
7 SEP 1876,
Overlijdensakten^, 
van Hoorn, Gerrit (I1014)
 
90 29 SEP 1781,
Westzaan,
Klapper import trouwen Westzaan 1764-1810 blz.223 G.A.Z, 
Gezin F211
 
91 29 SEP 1895,
Zonder,
Beroep, 
de Haan, Pieter (I927)
 
92 30 APR 1890,
Nr 49 B/S Uffelte Gem.Havelte Drents Archief Assen,
Overlijdensakten¦,
18 OCT 1890,
Nr 58 gem.Havelte D.A.A. r.,
Geboorteaktenr., 
Elting, Jan (I779)
 
93 30 APR 1891,
death registration, 
Joling, Klaas (I1081)
 
94 30 APR 1900,
jpg,
Aangevers: Cornelis Joon, aanspreker, 54 jaar en Klaas Ham, gemeentebode, 58 jaar beide wonende te
Krommenie.,
22 DEC 1869,
death registration,
birth registration,
\KaatjeBont1869.jpg, 
Bont, Kaatje (I409)
 
95 30 APR 1937,
death registration, 
Bont, Antje (I183)
 
96 30 DEC 1969,
Persoonskaart van Cornelis Hildering ens,
GeboortegegevensÙ,
Persoonskaart van Cornelis Hildering .,
11 NOV 1882,
OverlijdensgegevÚ, 
Heijnnis, Dieuwertje (I955)
 
97 30 JAN 1856,
Arbeider,
Beroep, 
Luijt, Maarten (I1341)
 
98 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Feeke, K. (I837)
 
99 4 FEB 1856,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, Pieter (I903)
 
100 4 JUN 2002,
Persoonskaart C.B.G.van Gerrit Bont ens,
GeboortegegevensÂ,
Persoonskaart C.B.G.van Gerrit Bont .,
4 JUN 2002,
OverlijdensgegevÃ, 
Dikhout, Jacoba Maria (I708)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 29» Volgende»