Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,437

      1 2 3 4 5 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (bron Gezinskaart Zaandam Gem.Archief Zaanstad).,
20 MAY 1896,
birth registration,
Aanvraag C.B.G. 7/5/2002 ontvangen 25/5/2002., 
Bont, Cornelis (I231)
 
2 (overlijden niet gevonden in Westzaan en Wormerveer) Vloon, Aaltje (I1900)
 
3 04-11-1787 alhier gehuwd Wormerveer
Anthonij C. Boon, wdnr Wveer
Aagje P. Rood, wed. Wveer 
Gezin F134
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bont, P.J.W. (I511)
 
5 1 JAN 1900,
Bevolkingregister 1900-1918 Wormerveer G.A.Z,
Geboorteaktenr., 
Hildering, Pietertje (I987)
 
6 10 junij 1754 Cr.dijk Gerrit Willemse Bont aangeving van sijn kint Grietje Gerrits Prodeo,
Impost begraven Krommenie 1750-1767 Fiche 54a G.A.Z.,
death registration, 
Bont, Grietje Gerrits (I311)
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Haan, A.J. (I916)
 
8 11 DEC 2001, bron: D.T.B. Wormerveer Hervormde Kerk G.A.Z.Geboortegegevens Castricum, Niesje Jacobs (I681)
 
9 11 JUN 1862,geboorte registratie
 
Span, Catharina (I1765)
 
10 11 JUN 1886,
Bevolkingregister 1862-1891 Westzaan G.A.Z,
Geboorteaktenr., 
van Hoorn, Willem (I1021)
 
11 11 maanden oud,, Span, Hendrik (I2174)
 
12 11 OCT 1766,
Krommenie,
Boek Wouda uit Krommeniedijk Pirola isbn 9064554153 Blz.116, 
Gezin F598
 
13 11 OCT 1915,
Ongehuwde zoon van Cornelis Groot, overleden en Trijntje Bont, van beroep koffiehuishoudster.
Aangevers: Auke van der Weij, aanspreker 54 jaar en Dirk Schoone, 27 jaren, klerk ter secretarie,
beide wonende te Zaandam.,
death registration,
Overlijdensakte,
overleden, 
Groot, Hendrik (I891)
 
14 12 JUL 1905,
death registration, 
Bont, Grietje (I302)
 
15 13 DEC 1863,
Bevolkingregister Zaandam 1862-1880,
Geboorteaktenr.,
Date of Import: 23 mei 2000Bontfileverzamel.FTW,
birth registration,
Date of Import: 23 mei 2000Bontfileverzamel.FTW,
Date of Import: 23 mei 2000Bontfileverzamel.FTW, 
Hildering, Roelofje (I991)
 
16 13 JAN 1885,
death registration, 
Bont, Jannetje (I380)
 
17 13 JUN 1931,
death registration,
Wijk A,
Bev.reg.Zaandam 1880-1890 fiche 366 Boekdl. A blz.264 G.A.Z., 
Bont, Dieuwertje (I242)
 
18 13 NOV 1836,
Naaister,
Beroep, 
Duijvis, Helena (I735)
 
19 13 OCT 1840,
Geboorteaktenr., 
Elting, Lammigje (I794)
 
20 14 FEB 2002,
Drents Archief Assen zie huwelijsakte nr 20,
Gegevens, 
Jonkers, Aaltje (I1107)
 
21 14 FEB 2002,
Drents Archief Assen,
Gegevens, 
Leffers, Jan Jans (I1318)
 
22 14 JAN 1848,
birth registration, 
Joling, Roelof (I1083)
 
23 14 JUL 1830,
birth registration, 
Olij, Dirk (I1491)
 
24 14 SEP 1842,
death registration,
birth registration,
5 NOV 1889, 
Joling, Arend (I1077)
 
25 15 april 1741 Willem Bont heeft aangev. gedaan van Dirk Nagel C.Dijk onder de klasse f 3,- - 24
novemb.1754 Willem Bont aangev:van Neel Jans Cr.Dijk Prodeo, 
Bont, Willem Gerritse (I567)
 
26 15 DEC 1879,
Bevoking register Zaandam 1880-1890 G.A.Z. wijk C 115-6,
Geboorteaktenr., 
Hildering, Anna Maria (I977)
 
27 15 SEP 1817,
birth registration, 
de Reus, Grietje (I1651)
 
28 16 AUG 1805,
Westzaan,
G.A.Z Ondertrouw Westzaan 1764-1810 blz.157, 
Gezin F200
 
29 16 JUL 1873 birth registration, Bruijn, Gerrit (I631)
 
30 16 MAR 1818,
birth registration, 
Potse, Klaas (I1629)
 
31 16 SEP 1861,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, IJsbrand (I893)
 
32 17 APR 1847,
death registration,
birth registration,
2 JAN 1845, 
Joling, Wemmichje (I1085)
 
33 17 AUG 1861,
death registration, 
Bont, Jan (I357)
 
34 17 DEC 1868,
death registration,
birth registration,
16 DEC 1868, 
Bont, Simon (I521)
 
35 17 JUN 1834,
death registration, 
Bont, Willem (I554)
 
36 17 JUN 1883,
Persoonskaart C.B.G.van G.M.Bont ens,
Overlijdensgegev,
Rooms katholiek,
Kerk / Geloof,
ADDR Prins Hendrikstraat 17 CONT Krommenie CONT Noord-Holland CONT Nederland,
Bevolkingsregister Krommenie G.A.Z. .,
Geboortegegevens~,
Koopman,
Beroep,
4 JUN 2002, 
Diemeer, Wilhelmus (I705)
 
37 18 DEC 1880,
birth registration,
Volgens bevolkingregister 1850-1921 SAW te Purmerend is Pieter Bont met Jannetje Kraaijer per 5
maart 1907 ingescheven in Wormer. Daarna weer terug naar Wormerveer op 9 mei 1909. Woonadressen
volgens Persoonskaart vanaf 15 mei 1911 Krommenieerweg 11te Wormerveer, 31 maart 1951
Karnemelkspad 1,daarna per 18 mei 1960 Sluispad 50, 15 december 1960 op de Wandelweg 65 en op 4
maart 1963 verhuist naar Amsterdam op de Koningslaan 50-52., 
Bont, Pieter (I492)
 
38 18 JUL 1879,
birth registration,
Weeshuis,
Jacob gaat sinds 14 maart 1887 in het Weeshuis Bloemgracht 171 in Zaandam dit na overlijden
moeder. Aanvraag C.B.G. leverde geen gegevens op.22/4/2002, 
Bont, Jacob (I341)
 
39 18 JUN 1886,
Bevoking register Zaandam 1880-1890 G.A.Z. wijk K bl 225,
Geboorteaktenr., 
Groot, Hillegonda (I892)
 
40 18 NOV 1867,
death registration, 
Bont, Cornelis (I224)
 
41 18 SEP 1879,
birth registration, 
Elting, Jan (I781)
 
42 18 SEP 1879,
Persoonskaart C.B.G.van Lammigje Elting,
Geboortegegevens¬,
27 APR 1875,
Drents Archief Assen zie huwelijsakte nr 6,
Geboortegegevens«,
18 JUN 2002,
Persoonskaart C.B.G.van Lammigje Elting,
Geboortegegevens,
Jan Elting is op 83 jarige leeftijd overleden in Diever.,
Arbeider,
Beroep,
17 SEP 1929,
death registration,
7 FEB 1846,
birth registration,
18 JUN 2002,
Persoonskaart C.B.G.van Lammigje Elting, 
Elting, Jan (I780)
 
43 19 AUG 1897,
death registration, 
Bont, Neeltje (I475)
 
44 19 FEB 1863,
Bevoking register Wijde Wormer 1861-1920 S.A.W.,
Geboorteaktenr., 
Groot, Jan (I896)
 
45 19 FEB 1866,
Heden den negentienden October Achttienhonderd zesenzestig zijn voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wormerveer verscenen Klaas Bos van beroep
schilder oud zesenvijftig jaren, wonende binnen deze gemeente, goede bekende van de te noemen
overledene,en Jacob Gravesteijn van beroep werkman oud zesentwintig jaren, wonende mede alhier,
goede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,dat op den achttienden dezer maand
des avonds ten acht ure, in het huis staande aan het Hennepad in den ouderdom van drieenzestig
jaren en acht maanden is overleden Jan Bont van beroep papiermaker geboren te Wormerveer en
wonende te Wormerveer. Weduwnaar van Anna Maria Moesterd overleden te Wormerveer. Zoon van
Coenelis Bont en van Marijtje Bruin, beide overleden te Wormerveer. En hebben wij hiervan
opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door onsen de aangevers is onderteekend. Klaas Bos
De Ambtenaar voornoemd. Jacob Gravestijn
K Olieman,
Overleden,
death registration, 
Bont, Jan (I364)
 
46 19 FEB 1880,
Volgens het bevolkingsregister woonde inderdaad op Weesperplein 7 een Trijntje Bont die op
3.10.1855 in Westzaan zou zijn geboren, Ned. Hervormd,en dienstbode. Zij is niet speciaal voor de
bevalling naar Amsterdam gekomen want zij stond daar ook reeds in juli 1876 ingeschreven op het
adres Sarphatistraat 99 [437/186], verhuisd in april 1877 naar Kerkstraat93 [219/58] om dan in
oktober 1878 zich op Weesperplein 7 te vestigen [545/100]. Vandaar wordt zij op 3.1.1880
uitgeschreven naar Zaandam. (Bron Gem.Archief Amsterdam),
In het huis op het Hellingpad 3e Wijk Nr.257 is overleden op 17 februariom 21.00 uur Johan Hendrik
Bont oud 1 jaar geboren te Amsterdam en wonende alhier, zoon van Trijntje Bont, zonder beroep
wonende te Zaandam. Aangevers: Jan Vonk, aanspreker, 59 jaar en Klaas Groot, aanspreker, 34 jaar
beide geen bloedverwant.,
22 JAN 1879,
death registration,
boek 1 folio 121 G.A.A.,
birth registration, 
Bont, Johan Hendrik (I388)
 
47 2 AUG 1866,
death registration,
Akte van overlijden nr.96: Heden den tweeden Augustus achttienhonderd zes en zestig,zijn voor ons
ondergetekende,Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wormerveer,verscheen Klaas Bos
van beroep schilder,oud zes en vijftig jaren,wonende binnen deze gemeente ,goede bekende van de
na te noemen overledene, en Jan Groot Corneliszoon van beroep werkman oud drieendertig
jaren,wonende mede alhier ,goede bekende van de overledene,welke ons hebben verklaard,dat op den
dagvan heden des middags ten twaalf ure,in het huis staande aan het Hennepad .In den ouderdom van
vier en zestig jaren is overleden Anna Maria Moesterd van beroep -----------.Geboren te Zaandijk
en wonende te Wormerveer. Echtgenoot van Jan Bont,van beroep papiermaker wonende te Wormerveer.
Dochter van Gerrit Moesterd en van Trijntje Swart,beiden overleden. En hebben wij hiervan
opgemaakt deze akte,welke na voorlezing door ons en de aangevers is ondertekend. Klaas Bos
De Ambtenaar voornoemd. Jan Groot,
Date of Import: 23 mei 2000Bontfileverzamel.FTW,
birth registration,
Anna Maria Moesterd en Maria Moesterd worden door elkaar genoemd. Ditis wel dezelfde persoon., 
Moesterd, Anna Maria (I1377)
 
48 2 DEC 1828,
death registration,
Op verklaring van Adriaan Bakker, buurman van de overledene, 57 jaar, papiermakersknegt en Pieter
Zwart, 43 jaar, papiermakersknegt, buurman.,
Folio 20 om 15.00 uur Burg.stand Wormerveer G.A.Z.,
31 OCT 1828,
birth registration,
Folio 15. Burg.stand Wormerveer G.A.Z., 
Bont, Neeltje (I477)
 
49 2 JUN 1925,
death registration,
birth registration,
14 JUL 1840, 
Joling, Aaltje (I1076)
 
50 2 maart 1767 Jan Jacobse Bont aangev: gedaan van sijn kint Maartje Janste Crommeniedijk
Prodeo (bron Impost begraven Krommenie fiche 54 b G.A.Z.), 
Bont, Maartje Jans (I439)
 

      1 2 3 4 5 ... 29» Volgende»