Aantekeningen


Treffers 1,401 t/m 1,440 van 1,440

      «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1401 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Horst, T. (I2217)
 
1402 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Langbroek, G. (I2218)
 
1403 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Horst, N. (I2219)
 
1404 Woonde in 1995 in Heijningen, Polak, Jan (I2220)
 
1405 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Horst, D. (I2229)
 
1406 Woonde in 1995 in Heijningen, Moerland, Kees (I2230)
 
1407 Woonde in Amsterdam, Huijzers, Adrianus Johannes (I2250)
 
1408 Woonde in verzorgingstehuis "De Durghorst" te Krommenie, Boef, Margaretha (I135)
 
1409 Woonde op 3 september op woonschip "Ceesie" ligplaats Kralingerbuurt te De Rijp, de Vries, Jitske (I2512)
 
1410 Woonde tot 1994 in Willemstad, Stadsedijk 75, Huyzers, Hendrik (I2275)
 
1411 Woonde1989 in Fijnaart, den Engelsen, H.L.A. (I2259)
 
1412 Woonde1989 in Roosendaal, de Vos, G.J. (I2265)
 
1413 Woonde1989 in Willemstad, Nieuwkoop, J. (I2262)
 
1414 Woonde1989 in Willemstad, Hartvelt, E. (I2263)
 
1415 Woonde1989 in Willemstad, Pr. Christinastraat 15, 4797 HN, Nieuwkoop, Adrianus Johannes (I2260)
 
1416 Woonde1989 in Willemstad, Pr. Christinastraat 15, 4797 HN, den Dekker, C. (I2261)
 
1417 woondeRotterdam, Bentelo 2, Klomp, Bouke (I2348)
 
1418 woonplaats Heijningen, Oostdijk, Cornelis (I2740)
 
1419 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. den Hollander, P.A. (I2317)
 
1420 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Wit, S. (I2310)
 
1421 Wordt ook wel Neeltje Crelis beschreven., Muijs, Neeltje Cornelis (I1385)
 
1422 www.genlias.nl Bron Bron: S21 (S21)
 
1423 Zakboekje van Jan Bont Landweerlichting 1914 nummer op de controlelijst :360 Landweerdistrict
Zaandam 1e Compagnie Landweer-Hospitaalsoldaten Letter H.S. Hospitaalsoldaat aan hem afgegeven
door mij,ondergeteekende, Commandant van de Compagnie te Amsterdam,
1 januari 1916. Staat van Dienst bij het 7de Regiment Infanterie den 6 maart 1906 ingedeeld van de
lichting 1906 uit de gemeente Wormerveer provincie Noord-Holland onder No 2.,
Den 1 mei 1906 overgeplaatst bij 1 ste Compagnie Hospitaalsoldaten.,
Den 27 juli 1907 met groot verlof den 1 september 1909 terug, 25 september 1909 met groot verlof
den 2 juli 1912 terug. 27 juli 1912 met groot verlof en 17 september 1913 terug.,
Den 27 september 1913 met groot verlof den 1 januari 1916 bestemd voor den dienst bij de Landweer
en overgegaan naar het Landweer district Zaandam van de 1 ste Compagnie Hospitaalsoldaten.,
De uitrusting is op 18 november 1919 in Wormerveer ingeleverd.,
Bron: legerboekje van 1914. 
Bont, Jan (I350)
 
1424 Zandweg 226 per 26-8-1930 Persoonskaart C.B.G.van A.C.Bont * 1885, Bont, Agatha Cornelia (I165)
 
1425 Zelfmoord, Jelles, Christiaan Joannes Franciskus (I1063)
 
1426 Zie cor 01-409 voor voorouders van Fijtje., Visser, Fijtje (I1891)
 
1427 Zij komt per 20.1.1765 van Amsterdam. Gegevens herkomst en overlijden lidmatenboek doopsgezinde
(Waterlandse gemeente) kerk Oostzaandam. Door de arme begraven. Er is ook een Grietje Teunis Nel
overleden op 8.1.1807., 
Nel, Grietje (I1407)
 
1428 Zij per 14 oktober 1915 uit Zaandam naar Koog aan de Zaan gekomen, en 7 mei 1920 weer naar Zaandam
vertrokken.Bron bev.reg Koog aan de Zaan1900-1921 / 4-146-2. Op 21 februari 1921 op de
Timorstraat 11 en per 18 augustus op de Wandelweg 65 te Wormerveer.,
birth registration,
14 AUG 1887, 
Bont, Petronella (I484)
 
1429 Zoek bij geneanet.nl op silvius tussen 1600 en 1700 en je komt snel bij de oudst bekende
voorvader: de in Heusden in 1607 geboren dominee Joannes,
Si(y)lvius. Over hem kom je al googelend meer te weten.,
Het is een bekende domineesfamilie, de verwantschap met de door Rembrandt geschilderde Amsterdamse
dominee Jan Silvius (zie Wikipedia) is onzeker., 
Silvius, Johannes (I3265)
 
1430 Zou op de verfmolen De Uil te Wormer in bezit of gewerkt hebben., de Groot, Maarten (I901)
 
1431 Zwaantien is ook als Zwaantje Hummelen beschreven., Hummelen, Zwaantien Arends (I1050)
 
1432 [folio 5vs (10)][1665] , Den 2 Augusti.,
Zevenbergen, huwelijken N.H. 1661-1690 (deel 6),
Mr. Nicolaes Sylvius, j:m: van Leiden, wonende op Swaluwe, en,
Anthonette Leenaerts de Licht, j:d: van 7bergen,
(hier getrouwt), 
Gezin F1224
 
1433 [[16 JUN 2002,Internet R.deligt@chello.nl Wk45]]
 
Borst, Dirk (I579)
 
1434 [[18 JUN 2002,Wulfert Hop]]
 
Hop, Piet (I1023)
 
1435 [[Bron bevolkingsregister Zaandijk 1815-1849 G.A.Z.]] Zaanstad bij de geboorte van Cornelis in
Zaandijk veranderd de achternaam in Bruijn met een lange ij.  
Bruijn, Jan (I635)
 
1436 \JdeGreefJacobaJongeneel1901.jpg,
jpg, 
de Greef, Jan (I870)
 
1437 \KlaasHBont&AntjeWVloon1818.jpg,
Klaas Bont kon niet schrijven volgens Huwelijksakte van Trijntje Bont op19 juli 1846.,
jpg, 
Bont, Klaas Hendrikzn (I422)
 
1438 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bont, C.L. (I207)
 
1439 \TrijntjeBont1844b.jpg,
jpg,
No.48 Testament Voor Teunis Slagter, notaris in de residentie van de gemeente Westzaan,
arrondissement Haarlem; provincie Noord Holland en in tegenwoordigheid der na te noemene en mede
ondergeteekende getuigen, is gecompareerd Trijntje Bont, zonder bepaald beroep, huisvrouw van
Raijer Bakker, van beroep veehouder,* wonendete Westzaan. * aan mij notaris bekend. De
welke, na vroeger haar uiterste wil zakelijk te hebben opgegeven, ten gevolge waar van dezelve
buiten de tegenwoordigheid van de getuigen, door mij notaris is ingeschrifte gebragt, dien wil
alvorens de voorlezing daar van is geschied, nader aan mij notaris in tegenwoordigheid van de
getuigen zakelijk heeft opgegeven, waarna ik notaris, in tegenwoordigheid van de getuigen aan de
testatrice voorlezing heb gedaan van de bewoordingen in welke haar uiterste wil is ingeschrifte
gebragt, als volgt Ik verklaar te herroepen en te verniettigen, alle testamenten en andere acten
kracht van uiterste wil hebbende, door mij alleen of met en benevens iemand anders, voor dato
dezes gemaakt en verleden. En als nu alzoo opnieuw over mijne na te latene goederen willende
beschikken, zoo verklaare ik tot mijne eenige en algeheele erfgename te noemen en testellen mijne
tegenwoordige man Raijer Bakker, en zulks van alles, waarover ik op het oogenblik van mijn
afstervende vrije beschikking zal hebben. Na welke voorlezing ik notaris voornoemd in
tegenwoordigheid van de getuigen aan de testatrice heb afgevraagd of die bewoordingen voor haar
duidelijk zijn en haar uiterste wil bevatten, waarop door haar toestemmend is geantwoord. Waarvan
acte Gedaan en verleden te Westzaan ten woonhuize van de testatrice, in tegenwoordigheid van Dirk
Pronk van beroep veldwachter en Pieter Janszoon Visser, van beroep veehouder, beide wonende te
Westzaan en aan mij notaris bekend, als getuigen ten dezen uitdrukkelijk verzocht, den
achttienden junij achttienhonderd vier en veertig. En op de verklaring door de testatrice
gedaan dat zij niet kan schrijven nog hare naam teekenen, uit hoofden zij geen schrijven had
geleerd, hierna door mij notaris gevraagd zijnde, hebben de opgemelde getuigen met en benevens
mij notaris voornoemd, dezeonmiddelijk, na gedane geheele voorlezing geteekend. Dr Pronk PieteJz
Visser T Slagter not.,
5 DEC 1822,
birth registration, 
Bont, Trijntje (I538)
 
1440 ´t Kalf Gezin F1373
 

      «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29